Количина топлоте и специфични топлотни капацитет-задаци

Поновити:

Celsius Fahrenheit Interval Conversion.jpg

Celsius Fahrenheit Interval Conversion.jpg (Photo credit: hmcotterill)

Топлота је један од видова енергије тела.:

Енергија коју тело прими или отпушта у топлотним процесима назива се количина топлоте.

Количина топлоте се обележава са ΔQ, а јединица јој је џул (Ј).

stc

 

Осим џула као јединица за количину топлоте користи се и калорија (cal).

Топлотна равнотежа (топлотни биланс)

ttr

ЗАДАЦИ:

  1. Приликом хлађееа 5kg воде ослободи се количина топлоте 836Ј. За колико се смањила температура воде? (39,8К)
  2. У бакарној посуди масе 250g, налази се 1,5l воде. Посуда се стави на пећ и вода, заједно са посудом, се загреје од 15-80°C. Колику количину топлоте је пећ предала посуди са водом?(415,675кЈ)
  3. Колика темепратура се успостава када се у кади помеша 39kg воде температуре 20°Cи 21kg воде температуре 60°C? Сматрај да се количина топлоте коју прими када може занемарити. (34°C)
  4. У каду је наливено 75l воде темпеаратуре 10°C. Колико литара вреле воде температуре 100°C би требало додати да би се успоставила температура 25°C? Сматрај да се количина топлоте коју прими када може занемарити. (15l)

Челично сврдло масе 0.09kg загрејано до температуре 840°C спусти се у суд са машинским уљем температуре 20°C. Након топлотне размене успостави се температура од 70°C. Колика је маса уља? (0,3kg)

The seven SI base units and their interdepende...

The seven SI base units and their interdependency. Clockwise from top: Kelvin (temperature) , second (time) , metre (distance) , kilogram (mass) , candela (luminous intensity) , mole (amount of substance) and Ampere (electric current) . (Photo credit: Wikipedia)

 

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.

Кључне речи: количина топлоте, специфични топлотни капацитет, оплотна равнотежаheat

Поновите видове енергије у природи.

Један од видова енергије у природи је и топлотна енергија. Када смо радили вежбу са скејтером у парку, видели смо, када укључимо трење, да се део механичке енергије троши на савладавање силе трења, при чему се ослобађа топлота.

Ово је само један од примера. Сетите се у којим се све процесима, који вас окружују ослобађа топлота?

Погледајте слику и забележинте на које се све начине преноси топлота?

У овој лекцији ћемо се ближе упознати са количином топлоте, специфичним топлотним капацитетом и топлотном равнотежом.

Детаље можете наћи на линку.

Погледајте како може да се произведе топлотна енергија.

ПАЖЊА!!! Не радите ово сами код куће. Сипање кселине у воду је јако опасно!!!

Toplotno širenje tela. Pojam i merenje temperature

On May 2, 2001, the Moderate-resolution Imagin...

On May 2, 2001, the Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) obtained this spectacular image of the Atlantic Ocean’s Gulf Stream. The false colors in the image represent „brightness temperature“ observed at the top of the atmosphere. The brightness temperature values represent heat radiation from a combination of the sea surface and overlying moist atmosphere. (Photo credit: Wikipedia)

Svuda oko
nas neprekidno se dešavaju procesi u kojima tela razmenjuju toplotu, kao vid
energije. Neka tela toplotu emituju, druga je apsorbuju.

Ovi procesi
se nazivaju toplotne pojave.

Kakvo je vaše dosadašnje iskustvo sa toplotom?

Ako telo
apsorbuje toplotu, temperatura mu raste.

Ako telo
emituje toplotu, temperatura mu se smanjuje.

Ako voda
isprava, zbog zagrevanja, kažemo da i ova pojava spada u toplotne pojave.

Ako vodena
para padne na hladne prozore, pojaviće se kapi vode. I ovapojava spada u
toplotne pojave.

Kada meteor
uđe u atmosferu, zbog ogromne brzine i trenja sa naelektrisanim česticama, on
sagoreva. I ova pojava spada u toplotne pojave.

O tome da se
zagrevamo kada nam raste temperatura, zbog virusa, da i ne govorimo.

Dakle,
toplotne pojave su u nama i oko nas.

Više o toploti i temperaturi naćićete na Toplotno širenje tela. Temperatura.