Полуга. Момент силе. Примена

Ključne reči: poluga, moment sile

Шта ћемо да урадимо ако смо у ситуацији да морамо да подигнемо велики терет, а снага мишића нам није довољна?

Primenićemo POLUGU.

Шта је полуга? Да ли нам је сила довољна да објаснимо како нам полуга омогућава да подигнемо терет већи од наших физичких могућности? Ако сила није довољна, која физичка величина може да нам помогне да објаснимо подизање великог терета?

Da bi smo odgovorili na ova pitanja i razumeli kako poluga radi i gde ima primenu, upoznaćemo se sa momentom sile.

Момент силе. Полуга..

Kako poluga radi?

Бесплатна онлајн додатна настава физике за 6, 7. и 8. разред

Друштво физичара „Омега“, из Ниша, организује бесплатну онлајн додатну наставу и припрему за такмичења из физике, ученика шестог, седмог и осмог разреда основних школа са целе територије Републике Србије у току целе школске 2016/17. године.

Програм ће бити реализован на интернету, на Мудл (Moodle) платформи Удружења физичара Омега, која се налази на веб адреси http://moodle.omegafizika.rs.

Детаљније информације: http://omegafizika.rs/index.php/18-2012-06-16-17-28-10/64-skajfi-4

Поздрав,

Јелена

Равномерно праволинијско кретање-утврђивање

 1. Да ли је могуће апсолутно мировање?
 2. Сва тела се __________________. Не постоји тело које апсолутно ________________.
 3. Релативна брзина је брзина једног тела, у односу на друго, закоје сматрамо да мирује.

Када употребити           a)  v = v1 + v2  b)   b) v = v1 – v2

z1 Релативна брзина спортског аутомобиле у односу на пикaп je:

Релативна брзина спортског аутомобиле у односу на камион je:

Да ли ће спортски камион пре стићи до пикапа ( или до камиона (?

 

 

 1. Да ли је возач правио саобраћајне прекршаје у деловима града А и Б? Ограничење брзине је .

IMG_20150928_090140628

 1. Када се референтно тело креће брзином и при томе помаже да посматрано тело за краће време пређе растојање између њих, требало би:

а) сабрати брзине       б) одузети брзине   в) рачунати само са

 1. Коликом брзином, у ком правцу и смеру, би требало да се креће госпођица Беларадић, па да је не сустигне господин Бубaмарић, чија је брзина30m/s ?

z2 (2)

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 55,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 20 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Магнетно поље-укрштеница

Да би сте дошли спремни на идући час, попуните укрштеницу Магнетно поље-увод, кликом на

Магнетно поље-укрштеница.

Архиву морате да даунлоудејете на свој рачунар. Ф. Да би сте је отворили, на рачунару морате да имате инсталиран програм за архивирање, WinZip.

Када одпакујете архиву, кликните на HTML фајл. Отвориће се у неком од браузера.

Решите укрштеницу!

Видимо се ускоро!

🙂

 

 

Elektrostatika-utvrđivanje

 1. Naleketrisavawe tela je proces _____________________________________.
 2. Naelektrisavanja tela se može izvršiti na tri načina:___________________________, ______________________________ i elektrostatičkom _____________________________.
 3. Pri trljanju staklene prizme svilom, na svilu prelazi određen broj elektrona. Zbpg toga staklo i svila postaju naelektrisani tako da su njihove količine naelektrisanja: a) iste po količini, suprotnog znaka     b) veće na staklu, suprotnog znaka     c)veće na svili, suprotnoh znaka d)iste po količini i znaku
 4. Kada se negativno naelektrisani elektroskop dodirne nalektrisanom šipkom kazaljka elektroskopa  se pomeri ka nuli. Kojom vrstom naelektrisanja je naelektrisana šipka?
 5. Dva nenalektrisana elektroskopa spojena su provodnikom. Kada se elektroskopima prnese negativno naelektrisana šipka, a zatim se skloni provodnik koji ih povezuje, elektroskopi će se:

a) naelektrisati oba pozitivno     b) naelektrisati oba negativno    c) razelektrisati     d)nalektrisati tako da je bliži pozitivan a dalji negativan

6.  Pri trljanju svilenom tkaninom, staklne akugla je izgubila 1016  elektrona. Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisana? Naelektrisanje jednog elektrona iznosi 1,6 10-19   C. (1,6mC)

7.  Koliko je elektrona prešlo na elektrometar pri dodiru negativno nelektrisanog štapa, ako elektrometar pokazuje 3,2mC? (2 1016)

8.  DVa ista valjkasta gvozdena tela, spojena spojena su metalnim provodnikom.  Nelektrisanje jednog valjkastog tela je 7 mikro kulona. Koliku količinu naelektrisanja imaju ova tela nakon spajanja? (3,5 mikrokulona)

9. DVe jednake kuglice od bakra naelektrisane su sa 1,6nC i  -6,4nC. Koliko će svaka imati naelektrisanja nakon što ih spojimo? (-2,4nC)

10. Gvozdena kuglica ima višak od 1014     elektrona u odnosu na broj prisutnih protna. Sa koliko kulona će biti naelektrisana nakon dodira sa istom takvom kuglicom koja nije nalektrisana? (-8 mikrokulona)

Преглед посећености за 2013. годину

На линку, погледајте колико, како и одакле је била посећена Јеленина виртуелна лабораторија за физику.

Задовољна сам, а то је увек тако када човек ради, мада може увек и боље.

Настављамо и у 2014…..

Поздрав,

Јелена 🙂

Kineska astronautkinja predaje fiziku iz svemira

Sjano! Možda vam se i ja javim iz svemira za nekoliko godina. 🙂