Arhimedov zakon-zadaci

Поновити:

Како настаје сила потиска?
Које силе делују у вартикалном правцу на тело зароњено у течност?
Како се тело креће под дејством ових двају сила?
Како се израчунава сила потиска?

Одговоре потражи на линку.

Задаци:

English: Arhimede's law Slovenščina: Arhimedov...

English: Arhimede’s law Slovenščina: Arhimedov zakon Deutsch: Archimedisches Prinzip (Photo credit: Wikipedia)

1. Запремина тела је 0,05m3. Колика сила делује на телоу води, ако је а)потопљено цело тело и б)потопљена петина запремине тела? (500N и 100N)
2. Колика је густина течности у којој на потпуно потпљену куглицу запремине 10cm3, делуеј сила потиска 1.36N? (13600kg/m3)
3. Стаклени кликер има масу од 20g, а густина стакла је 2500kg/m3.  Коликаје запремина кликера? Коликом силом потиска делује ваздух на кликер? Колико пута је сила Земљине теже већа од силе потиска која делује на кликер у ваздуху? (0,000008m3, 0,0001N, 2000)
4. Када је половина запремине тела потопљена у живу, на тело делује сила потиска од 1.36N. Колика је запремина тела, ако је густина живе 13600kg/m3. (20cm3)
5. Тежина металног свећњака у води је 2,4N, а у ваздуху 2.8N. Одреди запремину свећњака и густину метала од кoга је он направљен. (40cm3, 7000kg/m3)

Advertisements

Potisak. Arhimedov zakon.

Кључне речи: колинеарне силе, потисак, сила потиска, Архимедов закон

По предању, Архимед је добио задатак од краља дa утврди да ли је круна коју је златар израдио, заиста била направљена од злата или га је златар преварио.

Рaзмишљајући о томе док је улазио у каду, Архимед је схватио шта се дешава и како да реши проблем. Од среће је искочио из каде и трчећи улицом викао “Еурека!!!“, тј. “Открио сам!!!“

Архимедов принцип је искоришћен за доказивање да ли златна круна сва од злата, како је златар тврдио, или није?

Ако је круна у облику ловоровог  венца (лево) мање густине од референтног тела (грумен злата десно), њена већа запремина ће истиснути више воде и због чега ће на њу деловати већа сила потиска, узрокујући да тежи мање у води.

Како је потисак појава коју сте искусили пуно пута пливајући и ронећи, погледајте презентацију да би сте се упознали са појмовима потиска, силе потиска и Архимедовог закона. Како упознавање није довољно, потрудите се да разумете појаву, начин на који се манифестује и закон који је објашњава.

На примерима ћете, на крају, објаснити шта се дешава и проверити своје знање.

Потисак. Архимедов закон

Ако будете имали времена, погледајте филм о Архмеду.

Poluga i moment sile

poluga

Кључне речи: полуга, крак силе, момент силе

Шта је сила?
Која је основна јединица за силу?

Шта ћемо да урадимо ако смо у ситуацији да морамо да подигнемо велики терет, а снага мишића нам није довољна?
Употребићемо ПОЛУГУ.
Како?
Један крај штапа подвуче се испод терета и постави се непокретан ослонац. Ако се на други рај штапа делује силом мишића, терет може да се подигне. Ово оруђе се назива ПОЛУГА.
Полуга се обрће око непокретне тачке, тј. ослонца.
Полуга је свако чврсто тело које може да се обрће око непокретног ослонца, а на које истовремено делују бар две силе, с тежњом да изазову супротна обртања око њеног ослонца.
Нормално растојање између ослонца полуга и правца деловања силе, назива се КРАК СИЛЕ, а нормално растојање између ослонца полуге и правца деловања терета јесте КРАК ТЕРЕТА.
Производ силе и њеног крака, назива се МОМЕНТ СИЛЕ или ОБРТНИ МОМЕНТ.
                                                                                             Ms = Fa
Основна јединица је њутнметар, 1Nm.
Момент терета је Mt = Q b

Полуга и момент силе

Равотежа полуге и њена примена
Полуга је у равнотежи ако је момент силе једнак моменту терета.
                                                                                        Fa = Qb F/Q=b/a
Интензитет силе је онолико пута мањи колико је пута њен крак већи од крака терета.
Употреба полуге омогућава да се мањом силом подигне већи терет (кљешта, маказе, лопата…)
Врсте полуга:
• двострана ( сила и терет делују са супротних страна)
• једнострана (сила и терет делују са исте стране)
• разнокрака ( крак силе и крак терета различити)
• равнокрака (крак силе и крак терета једнаки)

Пример:
Дечак тежине 200 њутна седи на клацкалици на удањености 2 метра од ослонца.На коју удањеност од ослонца мора сести његов отац тежине 800 њутна, да би клацкалица била у равнотежи? Колики су моменти сила?
M1= M2= 400N b2=0.5m

Појам и врсте равнотеже тела-задаци

 1. Шта је сила?
 2. Која је основна јединица за силу?
 3. Шта је компонента силе?
 4. Шта је резултанта сила?
 1. Слонче од 500кг балансира на кугли од 100кг. Колика је укупна сила којом делују слонче и кугла на ослонац? (10m/s2) (6kN)

???????????????????????????????

 1. Пецарош извлачи рибу силом од 1.8 њутна. Скицирај силе које делују. Колика је сила којом делује пецарош, ако риба делује силом од 4,5 њутна? Колика је маса рибе, ако добија убрзање од 0,6m/s2, док је пецарош извлачи? (F2=6,3N, m=3kg)

???????????????????????????????

 1. На хеликоптер делује сила гравитације, Fg, потисна сила пропелера, Fp, а на њих нормална сила која потиче од снажног ветра, Fv. Ако су вредности ових сила као на цртежу, одредити интензитет резултујуће силе која делује на хеликоптер и на цртежу приказати њен правац и смер. (Fr=50kN)

???????????????????????????????

 1. Воз се креће по хоризонталном путу. Препознај и именуј силе које делују на воз?

А) Fv

Б) Fo

В) Fg

Г) N –

IMG_20150125_202122

 

 1. Графички су приказане силе које делују на хеликотер. Хеликоптер иде вертикално навише. Које силе су у равнотежи?

???????????????????????????????

 

 1. Објасни шта би требало да уради путник па да балон иде вертикално навише. Нема ветра, па на балон делују само сила теже и сила потиска топлог ваздуха.
 1. Графички је приказана јединична вредност, правац и смер свих сила које делују на авион. У ком правцу и смеру лети авион ако су интензитети сила Fv=5Fg, Fg=2Fp, Fo=6Fp.

???????????????????????????????

 

Појам и врсте равнотеже тела

rav1Кључне речи: тежиште тела, равнотежа тела, стабилна, лабилна  и индиферентна равнотежа.

Поновити:

 1. Шта је сила?
 2. Која је основна јединица за силу?

У овом посту ћете се упознати са појмом равнотеже сила и врстама равновнотеже у природи. Требало би да разумете везу између положаја тежишта и равнеотеже тела и да стекнете вештину да објасните врсту ревнотеже у различитим примерима.

О појму и врстама равнотеже тела.

Кретање у пољу силе земљине теже. Силе отпора

 1. Нацртај правац и смер деловања силе земњине теже на тело у близини површине земље.
 2. Нацртај правац и смер деловања тежине тела на подлогу и тачку вешања.szt1
 1. Објасни зашто ће чекић и перо пасти у истом тренутку на површину Месеца, ако се о се пусте да падају са исте висине у истом моменту? Објасни у чему се ситуација на месецу разликује од сличне ситуације на Земљи.sp
 2. Коју грешку у закључивању је направио Аристотел посматратрајући слободан пад тела и како је то исправио Галилеј?
 3.  За које време тело при слободном паду достигне брзину од 20m/s?
 4. Тело је бачено вертикално наниже почетном брзином 10м/с. Тело пада 2с. Одредити  брзину при удару о тло и висину са к оје је тело бачено.
 5. Камен је бачен вертикално увис са површине Земље почетном брзином од 25м/с. Одредити  висину и брзину камена после 1с кретања, висину до које ће камен доспети, укупно време пењања, време падања камена и укупно време кретања камена.
 6. Нацртај правац и смер кретања тела, а потом правац и смер деловања сила отпора кретању тела.
 7. Колику силу трења клизања показује динамометар на слици, ако један подеок има вредност 1mN? Колика је та вредност изражена у њутнима?dm
 8. На бетонски блок масе 12 t, који се вуче по хоризонталној подлози, делује сила трења 54 kN. Одредити коефицијент трења.
 9. Од чега зависи интензитет сила отпора средине?
 10. Која од две балистичке криве одговара реалној ситуацији и зашто?bk

Tematsko planiranje-Poznata arhitektonska zdanja-Triniti koledž, Univerzitet Kejmbridž

Projekat:

Cilj: Obrada teme Poznata arhitektonska zdanja (Razvojno planiranje)

Tema: Arhitektura Univerziteta i Koledža

Rezultat: Prezentacija pptx

Prezentaciju pošaljite na moj mejl.

U šestom i sedmom razredu, upoznali smo se sa Njutnovim zakonima.

Isak Njutn je živeo i radio na Univerzitetu Kejmbridž, na Triniti koledžu.

Prezentacija bi trebalo da sadrži deset slajdova.

Priča o Isaku Njutnu trebalo bi da bude samo kratak uvod u priču o arhitekturi Univerziteta.

Slajdovi ne bi trebalo da budu opterećeni ni tekstom, mo slikama.

Uradite kratko istraživanje, napravite svoju priču o arhitekturi Univerziteta i predstavite je u prezentaciji.

Prezenraciju zapamtite kao imeprezime73 (na primer). Na poslednjem slajdu napišite imena oba učenika, ako ste radili u parovima.

Linkovi:

https://www.cam.ac.uk/

https://www.youtube.com/channel/UCc5vZEM1MLUzCrg_aZIJdeA

https://www.trin.cam.ac.uk/

 

Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења

 1. Нацртај правац и смер деловања силе земњине теже на тело у близини површине земље.
 2. Нацртај правац и смер деловања тежине тела на подлогу и тачку вешања.
 3. Објасни зашто ће чекић и перо пасти у истом тренутку на површину Месеца, ако се о се пусте да падају са исте висине у истом моменту? Објасни у чему се ситуација на месецу разликује од сличне ситуације на Земљи.
 4. Коју грешку у закључивању је направио Аристотел посматратрајући слободан пад тела и како је то исправио Галилеј?
 5. За које време тело при слободном паду достигне брзину од 20m/s?
 6. Тело је бачено вертикално наниже почетном брзином 10м/с. Тело пада 2с. Одредити  брзину при удару о тло и висину са к оје је тело бачено.
 7. Камен је бачен вертикално увис са површине Земље почетном брзином од 25м/с. Одредити  висину и брзину камена после 1с кретања, висину до које ће камен доспети, укупно време пењања, време падања камена и укупно време кретања камена.
 8. Нацртај правац и смер кретања тела, а потом правац и смер деловања сила отпора кретању тела.
 9. Колику силу трења клизања показује динамометар на слици, ако један подеок има вредност 1mN? Колика је та вредност изражена у њутнима?
 10. На бетонски блок масе 12 t, који се вуче по хоризонталној подлози, делује сила трења 54 kN. Одредити коефицијент трења.
 11. Од чега зависи интензитет сила отпора средине?
 12. Која од две балистичке криве одговара реалној ситуацији и зашто?

Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења

 1. У овом посту ћемо се упознати са појом убрзања при кретању тела под дејством силе теже. Извешћемо и оглед који је у историји науке познат као Галилејев оглед.
 2. Како се у физици дефинише сила?
 3. Која је основна јединица за силу?
 4. Које врсте сила постоје у природи?
 5. Навести пример за деловање силе на даљину?
 6. Шта је гравитациона сила или сила земљине теже?
 7. Да ли гравитациона сила увек делује? Навести примере у којима делује и обрнуто.
 8. Шта је тежина тела?
 9. Да ли су сила земљине теже и тежина тела исте силе? Шта им је заједничко и у чему се разликују?
 10. Како се дефинише убрзање и која је основна јединица за убрзање.
 11. Колика је бројна вредност гравитационог убрзања на нашој географској ширини, на екватору и половима?
 1. У простору око Земље постоји гравитационо поље. Свако тело које се налази у близини Земљњ осећа дејство њеног гравиационог поља као привлачну силу. Привлачење између Земље и тела је узајамно и у складу је са Њутновим законима. Оваква сила узајамног деловања назива се гравитациона сила, тако да можемо да закључимо да

Између свака два тела делују гравитационе силе, које су међусобно једнаке и супротних су смерова.

 1. Гравитационо деловање има неке особине:
  • сразмерна је маси
  • увек је привлачна
 2. Изучавањем гравитационих сила између Земље и тела, као и између Сунца и планета, постављени су закони небеске механике, који су универзални. Исак Њутн је 1682. године математички дефинисао закон који описује узајамно привлачење тела. Тај закон носи назив Њутнов закон гравитације.
 3. Погледајте презентацију Њутнов закон гравитације
 4. Стари Грци су посматрањем и логичким закључивање покушали да дају одговор на питање да ли два тела, без обзира на различитост маса, пуштена да слободно падају са исте висине, у исто време падају на Земљу?

Аристотел (384-322 г.пне), грчки философ, Платонов ученик, учитељ Александра Великог, је посматрајући и размишљајући дошао до закључка да нека тела падају брже, а

нека спорије. Његов закључак је био погрешан, јер метод посматрања није увек поуздан. Због

тога је потребно вршити експерименте.

 1. Први човек који је дошао тачног закључка био је Галилео Галилеј (1564-1642), италијански физичар, математичар, астроном и философ, који је одиграо главну улогу у научној револуцији

Стивен Хокинг је за Галилеја рекао да је “више него било која друга особа одговоран за рођење

модерне науке“.

 1. Шта је Галилеј урадио?

Са кривог торња у Пизи, пуштао је да падају тела различитих маса. Истовремено је пустио две

кугле исте величине, једну од ливеног гвожђа, а другу од дрвета. Утврдио је да кугле падају

истовремено и да истом брзином ударају о тло.

Галилеј је закључио да:

сва тела, без обзира на њихову масу, која су истовремено пуштена да

вертикално падају са исте висине-истовремено ударају о тло.

 1. Како тумачите Галилејев закључак у односу на убрзање тела?

Сва тела без обзира на своју масу стичу исто убрзање.

 1. Зашто тела падају?
 2. Зашто се тела која падају крећу убрзано?
 3. Колико износи то убрзање?

Домаћи задатак:

 1. Зашто се убрзање Земљине теже означава са g ?
 2. У једној руци држите новчић, а у другој замотуљак папира један метар или више изнад

пода. Истовремено их пустите да слободно падају. Опишите шта се дешава и шта сте из

ове демонстрације закључили. Да ли је ваш закључак у складу са Галилејевим? Шта морате

да урадите да би сте дошли до истог закључка као и Галилеј?

Силе трења и силе отпора средине. Утицај ових сила на кретање тела

trenje

Кључне речи: сила, отпор средине, трење

Данас ћемо се упознати са појмовима трења, сила трења и сила отпора средине
Поновимо пре тога неколико пoјмова везаних за саму силу.
Шта је сила?
Која је основна јединица за силу?
Које врсте сила постоје у природи?

Погледаћемо презентацију otpor kretanju tela, у којој ћемо се упознати детаљније са силом трења и оотпора средине, условима њеног настанка, деловањем и могућностима за њено смањење.

Домаћи задатак:

Израчунај коефицијент трења између тела масе 1000кг и подлоге. Сила трења износи 50N.