Kretanje, zadaci

1. Biciklista je za 1h i 20min prešao 2/7 rastojanja od mesta A do mesta B. Za koje vreme će istom brzinom preći polovinu puta? (1h 20min)

2. Trkač je pretrčao stazu dužine 720m tako što je polovinu staze trčao brzinom 9m/s, a ostatak brzinom 6m/s. Kolika je srednja brzina trkača na celom putu? (8m/s)

3. Na rastojanju 200m od čoveka stoji biciklista. On počne da se udaljava od čoveka brzinom  18km/h i posle vremena 20min stane da pije vodu. Posle pauze od 5min, krene u istom smeru  brzinom 36km/h i posle vremena od 30min, računato od kraja pauze, stigne do mesta gde je pošao.

a) naći udaljenost  čoveka i mesta na kome se biciklista konačno zaustavio

b) nacrtati grafik puta u zavisnosti od vremena

c) nacrtati grafik zavisnosti brzine od vremena

d) naći srednju brzinu bicikliste

4. Da li čovek može da zapazi kretanje voza za vreme bleska munje koji traje 0,001s, ako čovek može da zapazi samo pomeranja veća od 1cm? Brzina kretanja voza je 72km/h.

5. Automobil i vozio hitne pomoći kreću se uporedo u istom smeru i prolaze istovremeno kroz raskrsnicu, hitna pomoć 80km/h, a automobil 40km/h. Do sledećeg semafora udaljenog 1km, hitna pomoć stiže tačno kada se upali crveno svetlo koje traje 30s. oće li automobil  zateći vozilo hitne pomoći u raskrsnici?

Kretanje, srednja brzina

fd

1. Automobil se kreće po pravom putu. Prvoh 30km prelazi brzinom od 60km/h, sledećih 40km prelazi brzinom od 80km/h, aposlednjih 30km prelazi brzinom od 20km/h. Izračunati srednju brzinu kojo je automoblil prešao put. (40 km/h)

2. Biciklista je za vreme 5s prešao put od 40m, za sledećih 10s prešao je put od 0.1km, a zatom se odmarao 60s. Preostali deo puta prešao je za vreme od 5s. Ako je srednja brzina na celom putu 2m/s, nećai preostali deo puta i srednje brzine na svakom delu puta.

(preostali de o puta je 20m; sr. brzina na prvom delu puta je 10m/s; sr. brzina na drugom delu puta je 4m/s)

3. Krećući se od kuće do škole Nemanja je put od 100m prešao za 2min. Pošto je zaboravio svesku, vrati se, krećući se brže i za 45min stigne kući. Za 1min pronalazi svesku i ponovo krene u školukoja je udaljena 400m i za 3 min i 15s stigne u školu. Kolika je srednja brzina njegovog kretanja? (1,43 m/s)

4. Trećinu ukupnog vremena telo se kreće brzinom 5m/s, a ostatak vremena brzinom 2m/s. Kolika je srednja brzina tela? (3m/s)

Put između dva mesta pešak može da pređe za 6h, a biciklista za 2h. Pešak krene na put u 7h, biciklista u 9h. Kada će biciklista stići pešaka?

(u 10h)

Na sledećem času dodatne nastave, proverićemo postupak izrade zadatka i rezultate.

 

Dodatni zadaci za opštinsko takmičenje

Takmičari, postavila sam vam ovde tekstove zadataka sa rešenjima, da bi ste mogli da vežbate.

 

 

  Градско такмичење из физике – wordov fajl sa zadacima i rešenjima.

 

Pozdrav,

Jelena

Galerija

Zadatak i rešenje

Ova galerija sadrži 1 fotografiju.

ZADATAK Воз дужине 114 m, крећући се брзином 8,6 m/s, сустиже пешака у 9 сати и 10 минута и пролази поред њега за 15 s. У 9 сати и 16 минута воз је срео другог пешака и мимоишао се са … Nastavite sa čitanjem

Rate this:

Grafici; Relativnost brzine

  1. Opiši kretanja na osnovu grafika puta. Put je izražen u metrima.IMG_20141123_192259
  2. Dati su grafici brzine dva tela u zavisnosti od vremena. Koje telo pređe duži put za 5s? Koje telo pređe duži put za 6s????????????????????????????????
  3. Kretanje nekog tela predstavljeno je grafikom brzine datim na slici. Objasni kretanje ovog tela. Koliki je ukupan put koji telo pređe u toku posmatranog kretanja????????????????????????????????
  4. Dva aviona istovremeno kreću iz Beograda i Podgorice jedan drugom u susret i lete istom brzinom u odnosu na vazduh, v=300km/h. Izračunaj na kom rastojanju od Podgorice će se susresti, ako je rastojanje među gradovima 400km, a vetar duva od Podgorice ka Beogradu brzinom v1=50km/h.
  5. Čamac pređe put s=24km uz reku krećuči se stalnom brzinom v=8km/h u odnosu na vodu. Kolika je brzina reke ako je vraćane čamca trajalo 2,5h?