Hidrostatički i atmosferski pritisak-zadaci

1. U prvu, ventilom spojenu posudu, nalivena je voda, a u drugu ulje. Dok je ventil zatvoren, nivoi u oba suda su na istoj visini. Šta će se desiti kada se ventil otvori? ( g. ulja 760kg/m³, g. vode 1000kg/m³)

IMG_20150520_174551063

 

 

 

2. Na vagi su dva različita, staklena balona iste površine dna, nalivena vodom do iste visine. Kakvi su hidrostatički pritisci na dna ovih posuda? Da li je potrebno dodati teg da bi se uravnotežila vaga?

IMG_20150520_181551721

 

 

 

3. Termos dubine 25cm napunjen je do vrha nekom tečnošću. Odredi gustinu tečnosti, ako se zna da ona vrši pritisak na dno od 2kPa. (gustina je 815,5kg/m³)

p2

 

 

4. U akvarijumu čije je dno u obliku kvadrata nalazi se voda. Koliki pritisak vrši voda na ribice kada su na dnu? Koliko silom deluje voda na dno akvarijuma? Dužina ivice osnove je 50cm, a visina akvarijuma 32cm. (3139,2Pa, 784,8N)

p1

 

 

5. Kada se boca napuni do vrha vodom, grlić zatovri prstom, okrene na dole i potopi u posudu (visina boce nije ve’a od 30cm):IMG_20150520_174615814

a) voda neće isticati u posudu

b) voda će isticati dok se ne izjednači nivo vode u boci sa nivoom vode u posudi

Obrazloži i pokaži izabrani odgovor, pod uslovom da boca nije duža od 30cm. Normalan atmosferski pritisak je 101,396kPa.

6. Kolika bi trebalo da bude cev da bi moga da se koristi kao vodeni barometar? (10.34m)

Copy of IMG_20150520_174615814

Galerija

Маса и густина

Ova galerija sadrži 7 fotografija.

Основна мерна јединица је kg/. Дозвољена је и g/cm3. 1g/cm3 = 1000 kg/m3 Како се одређује густина чврстог тела? Како се одређује густина течности? Задаци: a) -У чаши масе 75г налази се 250г воде. Наведи тегове у које би требало … Nastavite sa čitanjem

Rate this:

Мерење масе тела вагом

Кључне речи:

 • маса
 • мерење
 • вага (теразије)

Подсетите се:

Шта је мерење?

Мерење је упоређивање физичке величине која карактерише тело или појаву са изабраном јединицом мере.

Шта је маса?

Маса је мера инертности тела.

Чиме се мери маса?

Маса се мери вагом. Ако су у питању теразије, оне су мерило, а ако је у питању аналогна или дигитална вага, реч је о мерном инструменту.

О мерењу масе теа вагом, погледајте на masaлинку.

 

Маса и тежина-утврђивање

 1. Маса воза је 33t. Изратити ову масу у kg.
 2. 55g изразити у mg, kg. Масу од 15750mg изразити у грамима и килограмима.
 3. У корпу масе 350g стави се 1.5kg јабука. Колике су маса и тежина корпе са јабукама?
 4. Тежина аутомобила са путницима у њему је 12262,5N. Колика је маса аутомобила са путницима? Израчунај масу празног аутомобила  ако се зна да је она 4 пута већа од масе свих путника.
 5. Пре полетања измерена маса астронаута је износила 90kg. Колика је маса астронаута у космичком броду стационаираном на месецу? Да ли ћему се маса променити ако изађе из брода? Колика је тежина астронаута на земљи?
 6. На полици у остави стоје три тегле. Свака од њих има масу 300g и напуњена је са 700g џема. Коликом укупном тежином делују на полицу? Мaса целофана и гумоце са којим су тегле затворене је занемарљива. G=9.81N/kg
 7. Када се о опругу обеси тег тежине 20 N, издуежње је 10cm. Ако се о исту опругу обеси гвоздени тег издужење ће бити 4cm. Колика је маса гвозденог тега?

Masa i težina kao različiti pojmovi

Ponovi osnovne pojmove vezane za masu kao fizičku veličinu.

Kako se u fizici definiše masa?

 

Koja je osnovna merna jedinica za masu?

Kako se označava?

Koje još merne jedinicekoristimo za izražavanje mase?

Kojim merilom/mernim instrumentom merimo masu?

Da li masa zavisi od položaja tela u prostoru?

Na slična pitanja odgovoriti kada je u pitanju težina tela.

Podsetite se Hukovog zakona.

Klikni na sliku da otvoriš interaktivnu simulaciju.

masa-i-tezina

Postavite trenje na NONE, elastičnost opruge na 5, bez energetskog bilansa, No show.

Koristeći simulaciju, izmerićemo istegnuće opruge.

Koristeći Hukov zakon, izračunaćemo težinu tegova, masa 50g, 100g i 250g.

Prvo na Zemlji, potom na Mesecu i Jupiteru.

Kako se masa ne menja u zavisnosti od položaja tela u prostoru, uporedićemo rezultate dobijene za težinu.

Izvedite zaključak o težini. Da li se menja ili se ne menja u zavisnosti od položaja tela u prostoru?

Na kraju je potrebno uporedno analizirati osobine mase i težine.

Osnovna/izvedena fizička veličina

SKalarna/vektorska fizička veličina

Merna jedinica/dozvoljene merne jedinice

Merila/merni instrumenti.

 

 

 

Инертност тела. Закон инерције

На реду је ИНЕРЦИЈА.

Прво поновите појмове са претходног блога.

 1. На колико начина се испољава маса у међусобном деловању?
 1. Који су то начини?
 1. Навести примере за гравитационо и инерцијално испољавање масе.
 1. Да ли су инерцијална и гравитациона масе једнаке?

Инертност тела

 1. Навести примере из свакодневног искуства за инерцијално испољавање масе.
  • Када возимо бицикл, по престанку окретања педала, бицикл се и даље креће.
  • Када аутобус закочи, путници полете напред
  • Када аутобус нагло крене, путници полете уназа

 2. Појаву да сва тела остају у стању мировања или равномерног праволинијског кретања иако на њих не делује сила, први је увидео Галилео Галилеј и назвао га ИНЕРЦИЈА.
 3. Ову појаву је касније проучавао Исак Њутн и дефинисао је као ЗАКОН ИНЕРЦИЈЕ или ПРВИ ЊУТНОВ ЗАКОН.

Свако тело задржава стање мировања или равномерног праволинијског кретања, све док га нека сила не принуди да то стање промени.

Да ли пример са слике (каубој и магарац) подржава дефиницују Закона инерције? Објасни зашто?

 1. Ако се на хоризонталној подлози налазе лопта и гвоздена кугла у стању мировања, шта примећујемо ако желимо из стања мировања да их покренемо у стање кретања?

Примећујемо да је потрено уложити већу силу да би се покренула гвоздена кугла.

 1. Слично, ако се лопта и гвоздена кугла крећу, мора се уложити већа сила да би се зауставила кугла, него лопта.

За тело које се јаче опире промени брзине каже се да има већу масу, а за оно које се слабије опире, кажемо да има мању масу.

 1. Шта може из овога да се закључи?

Како је својство тела да брзину задржава сталном названо ИНЕРЦИЈОМ, за тела веће масе кажемо да су инертнија, а за тела мање масе-да су мање инертна.

 1. Како, на основу изложеног, можемо да дефинишемо масу?

МАСА ЈЕ МЕРА ИНЕРТНОСТИ ТЕЛА.

 1. Инерција је појава, а инертност је особина!!!

ПРЕЗЕНТАЦИЈА Закон инерције

ИГРИЦА СА АСТЕРОИДИМА

РЕЗИМЕ

Шта је инерција?

Како гласи закон инерције?

Како се, узимајући у обзир наведено, дефинише маса?

Домаћи  задатак

На лист папира поставити чашу са водом. Нагло повући папир. Записати у свесци шта је опажено и објаснити користећи закон инерције.

Galerija

Маса тела на основу узајамног деловања

Ova galerija sadrži 1 fotografiju.

Кључне речи: маса, испољавање масе На реду је упознавање се са појмом масе тела. Пре тога, поновимо: Шта је међународни систем мера? Међународни систем мера је универзални и јединствени систем мера заснован на метар-килограм-секунд систему. Овакав какав је данас, познат … Nastavite sa čitanjem

Rate this:

Бесплатна онлајн додатна настава физике за 6, 7. и 8. разред

Друштво физичара „Омега“, из Ниша, организује бесплатну онлајн додатну наставу и припрему за такмичења из физике, ученика шестог, седмог и осмог разреда основних школа са целе територије Републике Србије у току целе школске 2016/17. године.

Програм ће бити реализован на интернету, на Мудл (Moodle) платформи Удружења физичара Омега, која се налази на веб адреси http://moodle.omegafizika.rs.

Детаљније информације: http://omegafizika.rs/index.php/18-2012-06-16-17-28-10/64-skajfi-4

Поздрав,

Јелена