Električno polje. Sistematizacija i utvrđivanje

 1. Što je veća količina naelektrisanja koja uzajamno deluju, sila je ___________________.
 2. Sila je obrnuto srazmerna __________________ rastojanja.
 3. Sila  ______________ od sredine u kojoj se nalaze naelektrisanja.
 4. Koji Njutnov zakon važi kod ovih interakcija?        “ + i +“     i    “- i –“.
 5. U vazduhu na rastojanju od 1m nalaze se dva raznoimena naelektrisanja od po 1µC.  Za koliko se promeni Kulonova privlačna sila ako se rastojanje između njih poveća dva puta? (6,75mN)
 6. Dva istoimena nalektrisanja nalaze se u vazduhu: jednom je količina naelektrisanja smanjena na pola, a rastojanje između ta dva nelektrisanja je smanjeno tri puta. Da li se Kulonova sila povećala ili smanjila i koliko puta? (4,5 puta)
 7. Koji  uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se kuglica određene mase mogla da lebdi između dve nalektrisane ploče:
  1. -gravitaciona sila je zanemarljivo mala
  2. -Kulonova i gravitaciona sila su u ravnoteži.
  3. -Kulonova i gravitacioa sila deluju na dole
 8. Ako kuglica lebdi između dve naelektrisane ploče, mora biti:
  1. -negativno naelektrisana
  2. -pozitivno naelektrisana.
  3. -nenaelektrisana
 9. Tri tačkasta naelektrisanja čine temena jednakostraničnog trougla. Skiciraj rezultantu sila ako dve iste količine    naelektrisanja q deluju na q0. silama od 5mN.
 10. Nacrtaj polje pozitivnog i negativnog naelektrisanja , kao i polje električnog dipola.
 11. Koje telo ima slabije električno polje? Pozitivno naelektrisano telo A ili negativno naelektrisano telo B?
 12. Kolika je jačina električnog polja koja na nelektrisanje  od 9µC deluje silom od 6 mN?(667N/C)
 13. Na koliku količinu naelektrisanja polje od 36N/C, deluje silom od 0,24 milinjutna?(6,67µC)
 14. U tački A nalazi se naelekreisanje od 2mC, a u tački B nalektrisanje od 0,3mC.
  1. Kakve su Kulonove sile u tim tačkama? Kolika je jačina električnog polja u tački A koja potiče od qb tačke u vazduhu ba međusobnoj udaljenosti od 10m. (Ea=27kN/C)
  2. Da li je u tački B ista jačina polja?
 15. Između dve naelektrisane ploče nalazi se pozitivno tačkasto naelektrisanje q. E=100N/C,  d=0,2mm,  q=0,1µC
  1. Nacrtaj linije sila električnog polja između ploča.
  2. Nacrtaj smer kretanja naelektrisanja  pod dejstvom polja.
  3. Izračunaj koliki rad izvrši polje nad ovim naelektrisanjem pri kretanju od jedne do druge ploče, ako je krenulo iz stanja mirovanja. (2nJ)
  4. Šta se dešava sa potencijalnom energijom ovog naelektrisanja  pri kretanju pod dejstvom polja.
 16. Rad koji polje izvrši pri premeštanju naelektrisanja 0,6C između ploča kondenzatora iznosi 240mJ. Koliko milimetara iznosi rastojanje između ploča kondenzatora ako je jačina plja 200N/C?(d=2mm)
 17. Rastojanje između ploča kondenzatora je 8mm. Za premeštanje količine naelektrisanja 200µC od jedne do druge ploče, nasuprot delovanja polja, uloži se rad od 3,2mJ. Kolika je jačina električnog polja između ploča?(2kN/C)
Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s